"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2010 Ngày 31 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2010 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2010 Quyết định số 543/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định năm 2010. 09
17-03-2010 Quyết định số 544/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định năm 2010. 18
19-03-2010 Quyết định số 574/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức chi hỗ trợ cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn thuộc các xã trọng điểm sốt rét từ nguồn kinh phí địa phương năm 2010. 36
23-03-2010 Quyết định số 602/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 38
23-03-2010 Quyết định số 615/QĐ-CTUBND về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp Nghề Quy Nhơn. 40
23,676,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner