"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2010 Ngày 31 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2010 Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Phước Quang, Phước Thuận, huyện Tuy Phước. 03
16-07-2010 Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. 05
16-07-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 07
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2010 Quyết định số 1229/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Phù Cát. 23
08-07-2010 Quyết định số 1445/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Phù Mỹ năm 2010. 25
08-07-2010 Quyết định số 1446/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Vân Canh năm 2010. 29
08-07-2010 Quyết định số 1447/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Hoài Ân năm 2010. 33
08-07-2010 Quyết định số 1448/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Phù Cát năm 2010. 37
08-07-2010 Quyết định số 1449/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Tây Sơn năm 2010. 41
08-07-2010 Quyết định số 1450/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai thành phố Quy Nhơn năm 2010. 45
08-07-2010 Quyết định số 1451/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện Tuy Phước năm 2010. 49
08-07-2010 Quyết định số 1452/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và Giảm nhẹ thiên tai huyện An Nhơn năm 2010. 53
23,493,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner