"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2010 Ngày 13 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
05-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học và một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học – công nghệ trình độ cao. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. 14
30-06-2010 Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 25
01-07-2010 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát động toàn dân tự giác giao nộp, tố giác việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
01-07-2010 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. 32
02-07-2010 Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. 34
02-07-2010 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tinhrgiai đoạn 2010-2012. 40
02-07-2010 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 59
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2010 Quyết định số 1371/QĐ-CTUBND về việc thành lập Tổ công tác của tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức các hoạt động và chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày “Hà Tĩnh kết nghĩa với Bình Định” và 42 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. 61
29-06-2010 Quyết định số 1382/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 63
29-06-2010 Quyết định số 1383/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 72
30-06-2010 Quyết định số 1390/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cấp nước sinh hoạt, đào, khoan giếng bơm chống hạn và hỗ trợ nhân dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do khô hạn ở vụ Hè và vụ Thu năm 2010. 84
30-06-2010 Quyết định số 1392/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện định canh, định cư năm 2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 86
02-07-2010 Quyết định số 1411/QĐ-CTUBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2007 đến năm 2009. 89
02-07-2010 Quyết định số 1416/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, trợ giá túi PE đối với muối cấp không thu tiền cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2010. 97
25-06-2010 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền. 99
23,484,253 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner