"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2010 Ngày 18 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 04
28-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 08
28-07-2010 Nghị quyết số 3/2010/NQ-HĐND về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quản lý, khai thác Yến sào của tỉnh (giai đoạn 2011 – 2020). 30
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 32
28-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bình Định mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 44
28-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Dự án thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định. 57
28-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011. 64
28-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. 69
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 75
10-08-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 84
12-08-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu học phí công lập, chế độ miễn, giảm học phí; cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2010 - 2011. 90
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 95
28-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 97
28-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2010 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. 101
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2010 Quyết định số 1644/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2010. 106
30-07-2010 Quyết định số 1699/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 110
02-08-2010 Quyết định số 1708/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Công Thương. 119
04-08-2010 Quyết định số 1723/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Phù Cát, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 127
23,484,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner