"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2010 Ngày 20 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
07-09-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng. 06
08-09-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khối phố, khu phố trên địa bàn tỉnh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2010 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2010 Quyết định số 1917/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 25
27-08-2010 Quyết định số 1957/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 38
01-09-2010 Quyết định số 1993/QĐ-CTUBND về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá về tổ chức thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 của tỉnh Bình Định. 40
13-09-2010 Quyết định số 2055/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 45
15-09-2010 Quyết định số 2085/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn thuộc UBND huyện Tây Sơn. 47
23,493,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner