"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2010 Ngày 27 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh. 03
13-10-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã. 07
22-10-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2010 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá cho thuê đất đối với Cụm công nghiệp Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. 23
15-10-2010 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
18-10-2010 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh. 57
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2010 Quyết định số 2284/QĐ-CTUBND về việc Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên; phê duyệt điều lệ và công nhận Ban lãnh đạo đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. 59
08-10-2010 Quyết định số 2309/QĐ-CTUBND về việc Ban hành kế hoạch xây dựng, quản lí khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
13-10-2010 Quyết định số 2360/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi cục Thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão. 69
15-10-2010 Quyết định số 2374/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão và Quy chế tạm thời về phối hợp vận hành xả lũ hồ chứa nước Định Bình năm 2010. 71
15-10-2010 Quyết định số 2377/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 76
21-10-2010 Quyết định số 2457/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Phòng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 77
22-10-2010 Quyết định số 2473/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
22-10-2010 Quyết định số 2474/QĐ-CTUBND về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định. 87
15-10-2010 Chỉ thị số 13/CT-CTUBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2010 - 2011. 106
23,574,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner