"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2010 Ngày 02 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2010 Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2010 Quyết định số 2577/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề tư thục Âu Lạc. 11
12-11-2010 Quyết định số 2655/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2010 của tỉnh. 26
12-11-2010 Quyết định số 2662/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm tin học Quy Nhơn. 31
12-11-2010 Quyết định số 2664/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Tin học 2T. 33
12-11-2010 Quyết định số 2665/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học IFC. 35
23-11-2010 Quyết định số 2720/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Cát Tiến, huyện Phù Cát. 37
24-11-2010 Quyết định số 2735/QĐ-CTUBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối khí hậu tỉnh Bình Định. 43
23,484,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner