"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2010 Ngày 10 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. 02
01-10-2010 Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2010 Quyết định số 2205/QĐ-CTUBND về việc phân bổ vốn bổ sung Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010. 53
27-09-2010 Quyết định số 2209/QĐ-CTUBND về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 56
23,575,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner