"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 25 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2011 Quyết định số 1/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh. 02
14-01-2011 Quyết định số 2/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
21-01-2011 Quyết định số 3/2011/QĐ-UBND về việc Miễn phí xây dựng. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2011 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2011 Quyết định số 65/QĐ-CTUBND về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầ tư hoàn thành năm 2011. 44
17-01-2011 Quyết định số 69/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 56
17-01-2011 Quyết định số 81/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của một số dịch vụ, kỹ thuật y tế triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 58
23,493,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner