"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2011 Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2011 Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc Phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2010. 11
12-05-2011 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 17
16-05-2011 Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Bình Định đến năm 2020. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2011 Quyết định số 1001/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt nội dung và định mức chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định. 46
11-05-2011 Quyết định số 1002/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2011. 51
11-05-2011 Quyết định số 1019/QĐ-CTUBND về việc Phân bổ chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú năm học 2011-2012. 55
12-05-2011 Quyết định số 1025/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch vốn cấp không thu tiền muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2011. 57
13-05-2011 Quyết định số 1033/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Hải Giang. 63
13-05-2011 Quyết định số 1035/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’’ của Thủ tướng Chính phủ. 74
16-05-2011 Quyết định số 1044/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 85
12-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo. 90
13-05-2011 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về Công tác phòng, tránh thiên tai, lũ lụt, tìm liếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2011. 93
23,401,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner