"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 04 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 04
13-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015. 08
15-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
15-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số điều để thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
21-12-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
22-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. 32
09-12-2011 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh. 37
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2011 Quyết định số 619/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 43
13-12-2011 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012. 51
13-12-2011 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2012. 54
15-12-2011 Quyết định số 627/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2012. 80
19-12-2011 Quyết định số 632/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hậu kiểm đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 91
21-12-2011 Quyết định số 665/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy năm 2012 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định. 99
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2011 Quyết định số 2809/QĐ-CTUBND công bố mới 03 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 17 thủ tục hành chính và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 102
12-12-2011 Quyết định số 2812/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 104
13-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-CTUBND tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2012. 120
23,486,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner