"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 12 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chế độ dinh dưỡng thường xuyên, tiền công của huấn luyện viên, vận động viên và tiền công tập luyện, thi đấu các giải thể thao thành tích cao. 04
28-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. 07
28-12-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 11
28-12-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
28-12-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh. 22
29-12-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Đài truyền thanh và quy định mức tiền công đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ ở cấp xã. 27
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2011 Quyết định số 666/QĐ-UBND thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 34
23-12-2011 Quyết định số 684/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Nhâm Thìn - 2012. 37
28-12-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2011. 43
28-12-2011 Quyết định số 698/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Núi Mun, thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. 45
28-12-2011 Quyết định số 699/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Đình Vạn An thuộc xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. 46
28-12-2011 Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 48
29-12-2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 và số 137/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh. 58
29-12-2011 Quyết định số 715/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 60
29-12-2011 Quyết định số 716/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 69
30-12-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND chuyển đổi hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 77
29-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2011 Quyết định số 2829/QĐ-CTUBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 84
13-12-2011 Quyết định số 2832/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015. 87
16-12-2011 Quyết định số 2862/QĐ-CTUBND điều chỉnh danh mục trồng rừng môi trường cảnh quan thành phố Quy Nhơn. 96
21-12-2011 Quyết định số 2914/QĐ-CTUBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. 98
21-12-2011 Quyết định số 2915/QĐ-CTUBND hỗ trợ tiền lương và khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng phục vụ chính sách tại các huyện miền núi trong 6 tháng cuối năm 2011. 105
23-12-2011 Quyết định số 2948/QĐ-CTUBND phê duyệt Đề án Phát triển giống bò thịt, bò sữa tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 107
23-12-2011 Quyết định số 2976/QĐ-CTUBND phân bổ 1.000 tấn gạo cứu trợ lũ lụt, đỏ lửa và giáp hạt đầu năm 2012. 111
26-12-2011 Quyết định số 2986/QĐ-CTUBND ban hành Phương án bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 113
28-12-2011 Quyết định số 3006/QĐ-CTUBND sử dụng kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên. 122
23,401,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner