"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
21-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 04
21-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương năm 2012. 09
21-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012. 12
21-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất năm 2012 của huyện. 18
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2011-2015. 20
21-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện giai đoạn năm 2011-2015. 23
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về thông qua chương trình hành động vì trẻ em huyện Tây Sơn giai đoạn năm 2011-2015. 26
21-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Tây Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2012 Quyết định số 14/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2011 Quyết định số 3037/QĐ-CTUBND công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. 53
29-12-2011 Quyết định số 3050/QĐ-CTUBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2012. 55
05-01-2012 Quyết định số 06/QĐ-CTUBND ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" tỉnh Bình Định năm 2012. 57
06-01-2012 Quyết định số 10/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số (BMAP). 69
09-01-2012 Quyết định số 15/QĐ-CTUBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. 86
29-12-2011 Chỉ thị số 15/CT-CTUBND tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác trái phép rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phòng cháy, chữa chảy rừng và chống người thi hành công vụ. 91
03-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 98
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
21-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch thực hiện dự án khu dân cư ngã 3 Quốc lộ 19 - đường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 101
21-12-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội động nhân dân huyện năm 2012. 106
21-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 109
23,396,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner