"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2012 Ngày 14 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
06-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định và phê chuẩn quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2012 Quyết định số 61/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2012 Quyết định số 150/QĐ-CTUBND công bố mới 01 thủ tục hành chính; công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 17 thủ tục hành chính và bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 29
02-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-CTUBND công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 32
06-02-2012 Quyết định số 180/QĐ-CTUBND cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 40
08-02-2012 Quyết định số 182/QD-CTUBND cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Vân Canh. 43
10-02-2012 Quyết định số 201/QĐ-CTUBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. 45
10-02-2012 Quyết định số 205/QĐ-CTUBND thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. 53
23,396,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner