"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 28 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2012 Quyết định số 4/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phạm vi, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường địa phương, bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác khác, thẩm định và thẩm tra an toàn giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương. 03
16-02-2012 Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2012 Quyết định số 70/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012-2015. 49
14-02-2012 Quyết định số 72/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2012. 72
15-02-2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề án thăm dò khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 86
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2012 Quyết định số 204/QĐ-CTUBND chuyển nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011 và thu vượt dự toán nguồn thu xổ số kiến thiết tỉnh năm 2011 sang 2012. 88
13-02-2012 Quyết định số 237/QĐ-CTUBND phê duyệt khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2012. 89
14-02-2012 Quyết định số 240/QĐ-CTUBND phê duyệt đợt 01 năm 2012 và điều chỉnh đợt 01, đợt 04 năm 2011 danh sách các tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 96
14-02-2012 Quyết định số 251/QĐ-CTUBND giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2012. 103
23,486,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner