"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 05 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2012 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 03
28-02-2012 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 53
29-02-2012 Quyết định số 96/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012. 89
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2012 Quyết định số 252/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một số lô đất thuộc Khu tái định cư Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 93
15-02-2012 Quyết định số 259/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2015. 95
15-02-2012 Quyết định số 260/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 97
17-02-2012 Quyết định số 268/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ giống lúa thuần cho các địa phương gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2011-2012 (đợt 2). 104
20-02-2012 Quyết định số 283/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kế hoạch kiểm tra Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2011. 107
23-02-2012 Quyết định số 304/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ kinh phí đối ứng từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh. 109
23-02-2012 Quyết định số 306/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến Phù Cát - Quy Nhơn và ngược lại. 110
23,594,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner