"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 30 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2012 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục và đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012. 17
16-03-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
19-03-2012 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2012 Quyết định số 361/QĐ-CTUBND thực hiện chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 30
01-03-2012 Quyết định số 363/QĐ-CTUBND thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 33
07-03-2012 Quyết định số 395/QĐ-CTUBND phê duyệt Danh sách trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 03 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh tỉnh Bình Định. 35
09-03-2012 Quyết định số 408/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Đàn tế trời đất, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. 40
12-03-2012 Quyết định số 411/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề Kế toán - Tài chính Quy Nhơn. 43
12-03-2012 Quyết định số 413/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật. 56
15-03-2012 Quyết định số 460/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 65
16-03-2012 Quyết định số 469/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2011. 69
16-03-2012 Quyết định số 474/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2012. 72
16-03-2012 Quyết định số 475/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 88
16-03-2012 Quyết định số 476/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 100
19-03-2012 Quyết định số 490/QĐ-CTUBND thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định. 103
19-03-2012 Quyết định số 500/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2012. 105
20-03-2012 Quyết định số 508/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ. 111
20-03-2012 Quyết định số 512/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. 118
23,401,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner