"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2012 Ngày 20 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc Bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020. 05
04-04-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc công nhận "Làng nghề trồng hoa Bình Lâm" ở huyện Tuy Phước thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn. 31
06-04-2012 Quyết định số 175/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 33
10-04-2012 Quyết định số 180/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 51
11-04-2012 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc Quy định giá đất ở tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, TP Quy Nhơn. 60
13-04-2012 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định. 62
13-04-2012 Quyết định số 183/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2012 Quyết định số 653/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016. 85
10-04-2012 Quyết định số 658/QĐ-CTUBND về việc quy định tỷ lệ mua vào và bán ra giống lúa nguyên chủng năm 2012 và những năm tiếp theo. 90
10-04-2012 Quyết định số 661/QĐ-CTUBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai cho các địa phương sản xuất vụ Hè Thu năm 2012. 92
30-03-2012 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ. 94
23,486,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner