"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2012 Ngày 27 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đối tượng được mua, thuê, thuê mua; thủ tục chuyển nhượng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2012. 17
18-04-2012 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 22
18-04-2012 Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 24
18-04-2012 Quyết định số 198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2012 Quyết định số 676/QĐ-CTUBND về việc công bố 16 thủ tục hành chính ban hành mới; 26 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 07 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định. 37
11-04-2012 Quyết định số 683/QĐ-CTUBND về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2011-2012. 44
12-04-2012 Quyết định số 688/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Công - Nông nghiệp Bình Định năm 2012. 45
16-04-2012 Quyết định số 729/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
16-04-2012 Quyết định số 733/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kế hoạch vốn bố trí dân cư năm 2012 cho các dự án tái định cư vùng thiên tai của Chi cục Phát triển nông thôn Bình Định. 53
17-04-2012 Quyết định số 745/QĐ-CTUBND phê duyệt Phương án thành lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, các nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện và cấp xã thuộc dự án VLAP. 55
17-04-2012 Quyết định số 760/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012. 61
18-04-2012 Quyết định số 775/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh được ngân sách nhà nước đài thọ kinh phí năm 2012. 63
18-04-2012 Quyết định số 779/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2012. 67
18-04-2012 Quyết định số 780/QĐ-CTUBND về việc kinh phí thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2012. 75
20-04-2012 Quyết định số 786/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
20-04-2012 Quyết định số 790/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp, chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật tỉnh Bình Định năm 2012. 81
23-04-2012 Quyết định số 812/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Lưu trữ. 83
23-04-2012 Chỉ thị số 05/CT-CTUBND về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 88
23,396,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner