"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2012 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2012 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá xử lý nước thải tạm thời từ năm 2011 đến năm 2012 của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2012 Quyết định số 831/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 15
26-04-2012 Quyết định số 836/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2012. 25
26-04-2012 Quyết định số 838/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2012. 30
26-04-2012 Quyết định số 839/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2012. 35
27-04-2012 Quyết định số 860/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao nhận thức về Nước sạch và Chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 - 2014 của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. 41
27-04-2012 Quyết định số 866/QĐ-CTUBND phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 - 2012 tại tỉnh Bình Định. 44
04-05-2012 Quyết định số 898/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2011 - 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 thành phần Y tế, Dự án: phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) tỉnh Bình Định. 58
04-05-2012 Quyết định số 909/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú năm 2012 - 2013. 81
04-05-2012 Quyết định số 912/QĐ-CTUBND về việc cấp kinh phí tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đợt 1). 83
04-05-2012 Quyết định số 913/QĐ-CTUBND công nhận kết quả bầu bổ sung, thay thế ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2013. 85
08-05-2012 Quyết định số 935/QĐ-CTUBND phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012 - 2013 tại tỉnh Bình Định. 87
09-05-2012 Quyết định số 946/QĐ-CTUBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 95
23,401,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner