"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2012 Ngày 15 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2012 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phân loại cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011. 04
28-05-2012 Quyết định số 252/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2012 bố trí cho Đường phía Tây tỉnh. 09
31-05-2012 Quyết định số 256/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy trong thanh - thiếu niên" trên địa bàn tỉnh. 13
01-06-2012 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012. 18
01-06-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. 23
05-06-2012 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2012 Quyết định số 1078/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp định canh, định cư năm 2012 thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 28
28-05-2012 Quyết định số 1079/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2012. 32
28-05-2012 Quyết định số 1081/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV - Bình Định năm 2012. 37
30-05-2012 Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì các tuyến đường huyện giai đoạn 2012 - 2013 Dự án: Bảo trì các tuyến đường huyện thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Bình Định. 40
30-05-2012 Quyết định số 1087/QĐ-CTUBND về việc cấp kinh phí tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đợt 2). 44
31-05-2012 Quyết định số 1093/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2016, định hướng đến năm 2020. 46
01-06-2012 Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND về việc công bố 23 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. 59
01-06-2012 Quyết định số 1099/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Chi cục Biển và Hải đảo. 63
01-06-2012 Quyết định số 1117/QĐ-CTUBND về việc thành lập lại các nhóm thực hiện Dự án hợp phần thuộc Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân với thị trường. 65
01-06-2012 Quyết định số 1118/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định. 68
04-06-2012 Quyết định số 1119/QĐ-CTUBND về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định. 71
04-06-2012 Quyết định số 1121/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2012. 72
06-06-2012 Quyết định số 1140/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Ngoại vụ. 74
06-06-2012 Quyết định số 1148/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2030 - định hướng đến năm 2050. 76
06-06-2012 Quyết định số 1158/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Zenith. 80
07-06-2012 Quyết định số 1168/QĐ-CTUBND về việc thành lập các Tiểu ban phục Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV - Bình Định 2012. 82
11-06-2012 Quyết định số 1182/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 92
11-06-2012 Quyết định số 1183/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tái định cư rút gọn Tuyến đường Tây Giang - Bình Tường, thuộc Dự án GTNT3, tỉnh Bình Định. 96
12-06-2012 Quyết định số 1187/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 105
23,574,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner