"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2012 Ngày 30 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành các Quy định Tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu "Làng văn hóa", "Thôn văn hóa", "Khu phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
15-06-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
15-06-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. 32
18-06-2012 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2012 - 2015. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 1240/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 53
18-06-2012 Quyết định số 1242/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án "Phẫu thuật chỉnh hình - Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật cơ quan vận động". 67
18-06-2012 Quyết định số 1246/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hội Sơn huyện Phù Cát. 75
18-06-2012 Quyết định số 1247/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cẩn Hậu, huyện Hoài Nhơn. 89
19-06-2012 Quyết định số 1257/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế xét thi đua khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 103
19-06-2012 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 116
23,401,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner