"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 20 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
22-06-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2012 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Định thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam. 41
25-06-2012 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc khoanh vùng khu bảo tồn nguồn giống thủy sản tại đầm Đề Gi thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát. 65
05-07-2012 Quyết định số 384/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2012 Quyết định số 1280/QĐ-CTUBND về việc kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên. 70
26-06-2012 Quyết định số 1301/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2011. 72
28-06-2012 Quyết định số 1308/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định. 75
06-07-2012 Quyết định số 1372/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 86
12-07-2012 Quyết định số 1408/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định. 91
12-07-2012 Quyết định số 1412/QĐ-CTUBND về việc nâng mức hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 102
23,396,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner