"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2012 Ngày 30 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
12-07-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định. 14
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 32
10-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2011. 36
10-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2012 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 38
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2012 Quyết định số 1410/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
13-07-2012 Quyết định số 1433/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2012 và Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động tiểu Hợp phần B4.2 "Nhân rộng mô hình điểm tăng cường năng lực y tế dự phòng tuyến huyện" thuộc Hợp phần Y tế; Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) giai đoạn 2011-2014 tỉnh Bình Định. 81
16-07-2012 Quyết định số 1438/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trường Định. 90
17-07-2012 Quyết định số 1457/QĐ-CTUBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Thái giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định. 94
17-07-2012 Quyết định số 1459/QĐ-CTUBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 95
23,401,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner