"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2012 Ngày 10 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 04
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012. 08
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012. 12
20-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 22
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
20-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thế thao. 38
20-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 41
20-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 90
20-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. 92
20-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định. 94
20-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 96
20-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI. 109
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/ND-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp. 111
20-07-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc chuyển xếp lương cán bộ xã. 113
20-07-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 115
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2012 Quyết định số 1445/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 117
23,574,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner