"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
25-07-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
25-07-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
25-07-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải tại Cảng cá Quy Nhơn. 14
27-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
30-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số Điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định. 105
08-08-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. 108
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2012 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 111
20-07-2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 113
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2012 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định. 114
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2012 Quyết định số 1451/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt chi phí tổ chức sản xuất và thu mua giống lúa nguyên chủng trong tỉnh; chi phí mua vào, bán ra giống lúa nguyên chủng và lúa lai ngoài tỉnh áp dụng năm 2012 và những năm tiếp theo. 116
26-07-2012 Quyết định số 1504/QĐ-CTUBND về việc quy định đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 118
23,401,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner