"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2012 Ngày 25 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 03
09-08-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao. 13
10-08-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2012 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 20/2012/TT-BCA và Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước. 24
09-08-2012 Quyết định số 458/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Bình Định. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2012 Quyết định số 1594/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Bình Định. 48
01-08-2012 Quyết định số 1610/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. 58
08-08-2012 Quyết định số 1639/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định. 90
08-08-2012 Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Bình Định. 97
13-08-2012 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 101
23,396,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner