"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2012 Ngày 12 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Bảng giá tính Thuế tài nguyên đối với sản phẩm tinh quặng Zircon. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2012 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Bình Định thực hiện chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm. 06
17-08-2012 Quyết định số 470/QĐ-UBND ban hành định mức chi bồi dưỡng cho các cá nhân, gia đình,dòng họ hiến tặng tài liệu quý, hiếm cho lưu trữ lịch sử tỉnh. 29
27-08-2012 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 32
31-08-2012 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 và Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012. 34
31-08-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ. 50
06-09-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2012 Quyết định số 1690/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 57
17-08-2012 Quyết định số 1712/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
20-08-2012 Quyết định số 1751/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định. 65
24-08-2012 Quyết định số 1798/QĐ-CTUBND về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế năm 2011 cho người hiến bộ phận cơ thể người. 69
28-08-2012 Quyết định số 1822/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định. 70
29-08-2012 Quyết định số 1828/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giao nhận tài sản nhà nước và Tổ giúp việc cho Hội đồng để tổ chức giao tài sản nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 73
30-08-2012 Quyết định số 1844/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. 81
30-08-2012 Quyết định số 1845/QĐ-CTUBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định. 87
31-08-2012 Quyết định số 1883/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2012. 91
29-08-2012 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ VII năm 2013 - 2014. 101
23,486,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner