"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2012 Ngày 12 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu thủy lợi phí nội đồng theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh. 04
01-10-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị, cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2012 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định đến năm 2015. 10
20-09-2012 Quyết định số 521/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. 24
24-09-2012 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 32
24-09-2012 Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh về ban hành Chính sách khuyến khích giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định. 40
28-09-2012 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2012 Quyết định số 2023/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2013 - 2014. 52
20-09-2012 Quyết định số 2029/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Bình Định. 58
24-09-2012 Quyết định số 2048/QĐ-CTUBND phê duyệt Dự án Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 60
24-09-2012 Quyết định số 2049/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định. 65
27-09-2012 Quyết định số 2087/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016. 70
27-09-2012 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016. 71
27-09-2012 Quyết định số 2089/QĐ-CTUBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Định. 72
27-09-2012 Quyết định số 2098/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định trình tự xác định giá trị tài sản để cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 81
02-10-2012 Quyết định số 2132/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 91
03-10-2012 Quyết định số 2150/QĐ-CTUBND thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 100
03-10-2012 Quyết định số 2155/QĐ-CTUBND về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 109
23,486,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner