"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2012 Ngày 25 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2012 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
05-10-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009-2020. 54
09-10-2012 Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013. 58
09-10-2012 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp. 65
09-10-2012 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt 03 xã khu Đông, thị xã An Nhơn do Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn cung cấp. 68
11-10-2012 Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển. 70
11-10-2012 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc quy định giá đất ở khu dân cư tại khu đất quốc phòng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 79
16-10-2012 Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 81
19-10-2012 Quyết định số 568/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định. 89
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2012 Quyết định số 2129/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án "Bé đi bộ an toàn" do Quỹ phòng chống thương vong Châu Á/Tổ chức Bảo vệ trẻ em Việt Nam tài trợ. 94
08-10-2012 Quyết định số 2182/QĐ-CTUBND ban hành quy định đối tượng và thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính. 99
09-10-2012 Quyết định số 2196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể dự án "Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II" tỉnh Bình Định. 103
09-10-2012 Quyết định số 2200/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. 107
10-10-2012 Quyết định số 2213/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2012. 113
18-10-2012 Quyết định số 2285/QĐ-CTUBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho nông dân các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013. 115
23,690,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner