"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2012 Ngày 20 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 04
02-11-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2012 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định khoanh vùng khu bảo tồn nguồn giống thủy sản tại đầm Đề Gi thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát. 08
23-10-2012 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đối với 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 10
24-10-2012 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Phần Mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định đến năm 2015). 14
25-10-2012 Quyết định số 579/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. 29
31-10-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương. 38
07-11-2012 Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 52
09-11-2012 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 55
09-11-2012 Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 56
09-11-2012 Quyết định số 620/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Giám định Tư pháp và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 57
09-11-2012 Quyết định số 621/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 61
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2012 Quyết định số 2259/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định. 66
29-10-2012 Quyết định số 2388/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2012. 68
31-10-2012 Quyết định số 2411/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Thanh Niên (nối dài) bổ sung vào quy hoạch Khu Đô thị - Thương mại An Phú. 70
05-11-2012 Quyết định số 2443/QĐ-CTUBND về việc công bố mới 06 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 36 thủ tục hành chính; bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. 73
05-11-2012 Quyết định số 2453/QĐ-CTUBND cho phép thành lập Hội Doanh nhân Bình Định. 78
12-11-2012 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định. 80
12-11-2012 Quyết định số 2491/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 87
29-10-2012 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013 và cả năm 2013. 92
23,486,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner