"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2012 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. 05
21-11-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ban hành tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2012 Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể quản lý chất thải y tế đến năm 2015 của tỉnh Bình Định và Kế hoạch Quản lý chất thải tại các bệnh viện dự kiến đầu tư từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. 11
26-11-2012 Quyết định số 648/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015. 17
03-12-2012 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 29
05-12-2012 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc đổi tên Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định thành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 39
05-12-2012 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-11-2012 Quyết định số 2506/QĐ-CTUBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Nghĩa trang (mới) thành phố Quy Nhơn. 52
16-11-2012 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay đối tượng chính sách có thời hạn nước ngoài, cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay phát triển ngành Lâm nghiệp vốn trung ương năm 2012. 61
19-11-2012 Quyết định số 2569/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua bổ sung và cung ứng các loại giống lúa lai để hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2012 - 2013. 65
19-11-2012 Quyết định số 2572/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích vụ thảm sát Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. 69
21-11-2012 Quyết định số 2606/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm hoạt động Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định. 72
22-11-2012 Quyết định số 2608/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá cước vận chuyển và bốc xếp Ximăng xây dựng đường Bê tông giao thông nông thôn. 74
23-11-2012 Quyết định số 2632/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. 76
23-11-2012 Quyết định số 2633/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 77
23-11-2012 Quyết định số 2634/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. 78
23-11-2012 Quyết định số 2635/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. 79
23-11-2012 Quyết định số 2636/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. 80
23-11-2012 Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. 81
23-11-2012 Quyết định số 2638/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty Cấp thoát nước Bình Định. 82
23-11-2012 Quyết định số 2639/QĐ-CTUBND xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 83
23-11-2012 Quyết định số 2640/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 84
23-11-2012 Quyết định số 2641/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 85
28-11-2012 Quyết định số 2664/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2013 và tháng 01/2014. 86
28-11-2012 Quyết định số 2667/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định. 96
29-11-2012 Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. 102
30-11-2012 Quyết định số 2674/QĐ-CTUBND về việc công nhận kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2016. 108
03-12-2012 Quyết định số 2688/QĐ-CTUBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giao đoạn 2011 - 2015. 110
04-12-2012 Quyết định số 2706/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định. 112
23,594,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner