"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015. 09
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2013 và phân bố dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013. 12
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013. 42
07-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về việc bãi bỏ lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2012 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (nguồn vốn của tỉnh). 66
12-12-2012 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp. 84
17-12-2012 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cung cấp. 87
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2012 Quyết định số 2793/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định khóa IV (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 89
12-12-2012 Quyết định số 2795/QĐ-CTUBND phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2012. 91
13-12-2012 Quyết định số 2845/QĐ-CTUBND về việc ban hành phương án Bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 106
18-12-2012 Quyết định số 2892/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định. 116
20-12-2012 Quyết định số 2934/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng thị xã An Nhơn khóa III (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 118
23,486,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner