"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 10 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh. 07
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn. 15
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
20-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. 37
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015. 50
20-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 54
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2013 Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định. 68
18-12-2013 Quyết định số 3877/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 và giai đoạn 2012 - 2015. 87
19-12-2013 Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 tỉnh Bình Định. 90
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2013 Quyết định số 3849/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Phước An (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). 100
19-12-2013 Quyết định số 3900/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2013. 102
19-12-2013 Quyết định số 3905/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" của tỉnh Bình Định. 104
20-12-2013 Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu 16, huyện Tây Sơn. 107
20-12-2013 Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng heo giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014. 111
23,484,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner