"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 10 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 04
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. 17
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2014. 23
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. 26
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về kế hoạch triển khai thực hiện Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện. 31
24-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của huyện. 34
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Quyết định số 3954/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do. 46
25-12-2013 Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Trường Quân chính Quân khu 5. 48
25-12-2013 Quyết định số 3998/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ thảm sát Giếng Đồn. 50
25-12-2013 Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Thành Tà Kơn. 52
26-12-2013 Quyết định số 4008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020. 54
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 62
31-12-2013 Quyết định số 4127/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh Bình Định. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Quyết định số 3953/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Bình Định đến năm 2015. 86
25-12-2013 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc phân bổ 4.900 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013. 95
30-12-2013 Quyết định số 4078/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015. 97
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định. 109
31-12-2013 Quyết định số 4087/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Wash Tam Quan - Bình Định công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, của Công ty cổ phần công nghệ Wash HNC. 117
23,676,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner