"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2014 Ngày 20 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 04
28-02-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2014 Quyết định số 519/QĐ-UBND ban hành Quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
12-03-2014 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
12-03-2014 Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014. 26
12-03-2014 Quyết định số 622/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 36
12-03-2014 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2014. 45
12-03-2014 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. 46
17-03-2014 Quyết định số 658/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2014 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác du lịch Bình Định năm 2014. 63
26-02-2014 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 . 67
26-02-2014 Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 71
03-03-2014 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trung tâm hội nghị của tỉnh và Quảng trường thành phố Quy Nhơn. 80
07-03-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 82
11-03-2014 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định. 94
12-03-2014 Quyết định số 632/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn. 107
13-03-2014 Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan, đơn vị và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định. 109
13-03-2014 Quyết định số 640/QĐ-UBND phê duyệt Dự án "Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định". 111
24-02-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh. 114
23,484,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner