"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2014 Ngày 31 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2014 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2014 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014. 28
12-03-2014 Quyết định số 623/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2014. 31
17-03-2014 Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã, thành phố. 33
18-03-2014 Quyết định số 664/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014. 35
19-03-2014 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thủy lợi Bình Định. 42
19-03-2014 Quyết định số 693/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí phục vụ điều dưỡng tập trung người có công với cách mạng năm 2014. 54
23,484,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner