"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2014 Ngày 22 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2014 Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 24
11-04-2014 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chế độ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2015. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2014 Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2014. 31
04-04-2014 Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định năm 2014. 33
07-04-2014 Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 35
08-04-2014 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2014 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 98
08-04-2014 Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định. 108
10-04-2014 Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc thực hiện chuyên trang tuyên truyền về tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 110
11-04-2014 Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2014. 111
11-04-2014 Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật tại tỉnh Bình Định. 113
11-04-2014 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, chương trình khung, định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng. 114
11-04-2014 Quyết định số 1053/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 - 2020. 117
23,484,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner