"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 06 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2014 Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn 50% tăng thu ngân sách năm 2013 được Bộ Tài chính thông báo tại Công văn số 8535/BTC-NSNN ngày 26/6/2014. 04
13-08-2014 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án cho vay đầu tư năm 2014 từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. 06
13-08-2014 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. 08
14-08-2014 Quyết định số 2700/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định. 20
21-08-2014 Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 37
25-08-2014 Quyết định số 2847/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Bình Định đến năm 2015. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2014 Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt Dự án điều tra, khảo sát giá đất và xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 64
13-08-2014 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I-ốt, đơn giá túi PE, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2014. 67
14-08-2014 Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. 70
19-08-2014 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh. 99
20-08-2014 Quyết định số 2763/QĐ-UBND về việc chuẩn y Trưởng, Phó khối thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015. 101
20-08-2014 Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ B.S. 102
20-08-2014 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2014. 104
21-08-2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. 105
21-08-2014 Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 109
25-08-2014 Quyết định số 2851/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu Du lịch Bãi Dài Quy Nhơn (giai đoạn 2). 112
25-08-2014 Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký tổng hợp tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. 117
23,484,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner