"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2014 Ngày 20 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2014 Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng An Nhơn. 12
26-08-2014 Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm trên địa bàn tỉnh. 14
28-08-2014 Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm thời đơn giá cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp. 19
08-09-2014 Quyết định số 3002/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 21
29-08-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 33
08-09-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2014 Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước năm 2014. 52
29-08-2014 Quyết định số 2941/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 57
03-09-2014 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc phê duyệt hình thức, kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. 60
04-09-2014 Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 62
04-09-2014 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các địa phương. 64
05-09-2014 Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Mở rộng cảng Quy Nhơn giai đoạn năm 2020 - 2030 và tầm nhìn sau năm 2030, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 66
08-09-2014 Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh (lần 2). 74
23,484,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner