"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2014 Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
25-09-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2014. 11
01-10-2014 Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc quy định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
03-10-2014 Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín năm 2014. 28
03-10-2014 Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2011 - 2015, năm 2016 - 2020 và sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2014 Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 36
26-09-2014 Quyết định số 3235/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Định. 43
26-09-2014 Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc công bố một thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 46
29-09-2014 Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định. 48
29-09-2014 Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 50
29-09-2014 Quyết định số 3250/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. 52
01-10-2014 Quyết định số 3282/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 54
01-10-2014 Quyết định số 3292/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn năm 2014 và 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
01-10-2014 Quyết định số 3294/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí "Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2014". 87
01-10-2014 Quyết định số 3295/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và kinh phí đối ứng thực hiện dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015". 91
03-10-2014 Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Bằng, huyện Hoài Ân. 95
03-10-2014 Quyết định số 3327/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Bình Định đến năm 2020. 99
09-10-2014 Quyết định số 3391/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2014. 102
09-10-2014 Quyết định số 3392/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2014. 108
09-10-2014 Quyết định số 3393/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2014. 114
23,484,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner