"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2014 Ngày 30 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2014 Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa rủi ro thiên tai và Phương án ứng phó của tỉnh Bình Định năm 2014. 03
21-10-2014 Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2020. 32
27-10-2014 Quyết định số 3560/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bình Định. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2014 Quyết định số 3361/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Bình Định năm 2014. 58
09-10-2014 Quyết định số 3394/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh. 60
09-10-2014 Quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 63
09-10-2014 Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn thành Công ty cổ phần. 68
13-10-2014 Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. 72
16-10-2014 Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ biên tập nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. 76
17-10-2014 Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch giường bệnh năm 2015. 79
21-10-2014 Quyết định số 3494/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp không gian khoa học tại thành phố Quy Nhơn. 80
23-10-2014 Quyết định số 3535/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích vụ thảm sát Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. 82
10-10-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014. 87
23,484,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner