"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2014 Ngày 30 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
14-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. 09
21-11-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 11
11-11-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2014 Quyết định số 3590/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014 đối với Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 41
29-10-2014 Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện An Lão giai đoạn 2009 - 2020. 45
29-10-2014 Quyết định số 3593/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 48
30-10-2014 Quyết định số 3613/QĐ-UBND về việc giao dự toán kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương năm 2014 (đợt 2). 67
30-10-2014 Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 69
11-11-2014 Quyết định số 3762/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu vận động viên bộ môn Võ Cổ truyền thuộc Trung tâm Võ Cổ truyền Bình Định. 74
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2014 Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá và ký phụ lục hợp đồng cung cấp Xi măng xây dựng đường Bê tông giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 76
04-11-2014 Quyết định số 3684/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi thù lao cho Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 78
04-11-2014 Quyết định số 3687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. 80
05-11-2014 Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tỉnh Bình Định. 93
19-11-2014 Quyết định số 3821/QĐ-UBND về việc ban hành các Biểu mẫu hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 100
19-11-2014 Quyết định số 3822/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng tàu thuyền đóng mới cho các huyện, thành phố ven biển theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 106
21-11-2014 Quyết định số 3851/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến tượng ven biển Quy Nhơn, đoạn gần khách sạn Hoàng gia đến Tượng đài Chiến thắng. 108
23,676,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner