"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 03
10-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách năm 2015. 10
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. 42
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 74
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giá bán nước máy cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm 2015 - 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp. 93
10-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. 97
10-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 101
10-12-2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. 109
10-12-2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 112
10-12-2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 116
23,484,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner