"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2015 Ngày 05 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. 34
22-12-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2014 Quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2015. 49
12-12-2014 Quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2015 (Nguồn vốn của tỉnh). 78
17-12-2014 Quyết định số 4225/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2015 đến năm 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp trên địa bàn tỉnh . 104
17-12-2014 Quyết định số 4231/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 107
17-12-2014 Quyết định số 4232/QĐ-UBND phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định" của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (trữ lượng tính đến tháng 11 năm 2014). 113
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2014 Quyết định số 4198/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua, nhập kho bảo quản và xuất kho các loại giống lúa xác nhận để dự trữ, dự phòng khắc phục hậu quả thiên tai vụ Đông Xuân 2014 - 2015 và năm 2015 theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định. 117
23,484,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner