"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
18-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 05
18-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2015. 13
18-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. 16
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn và dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động của HĐND huyện năm 2015. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2014 Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển chuyển nguồn sang năm 2014. 31
26-12-2014 Quyết định số 4420/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013. 33
26-12-2014 Quyết định số 4421/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014. 35
27-12-2014 Quyết định số 4426/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lụt năm 2013. 36
29-12-2014 Quyết định số 4460/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 38
30-12-2014 Quyết định số 4482/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 47
31-12-2014 Quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014. 49
31-12-2014 Quyết định số 4520/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. 54
31-12-2014 Quyết định số 4541/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015 (Nguồn vốn của tỉnh). 55
08-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 57
08-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra trên địa bàn tỉnh. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2014 Quyết định số 4347/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định. 64
25-12-2014 Quyết định số 4378/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung nhiệm kỳ 2015 - 2020. 66
29-12-2014 Quyết định số 4455/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. 69
30-12-2014 Quyết định số 4470/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 73
30-12-2014 Quyết định số 4477/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn của tỉnh. 75
31-12-2014 Quyết định số 4506/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh. 76
31-12-2014 Quyết định số 4540/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong quý 4 năm 2014. 88
31-12-2014 Quyết định số 4542/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án Bình ổn giá và tăng cường công tác quản lý giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015. 90
31-12-2014 Quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2014. 100
31-12-2014 Quyết định số 4550/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh. 102
08-01-2015 Quyết định số 28/QĐ-UBND về chế độ mua bảo hiểm y tế đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 108
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
18-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 111
18-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 114
18-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 117
23,484,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner