"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác phối hợp đảm bảo an ninh - trật tự khu vực các Cảng biển trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 03
14-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bình Định. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2015 Quyết định số 31/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
09-01-2015 Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 4529/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án 'Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
08-01-2015 Quyết định số 29/QĐ-UBND chế độ mua bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 111
09-01-2015 Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách Võ sư phụ trách các lò võ phục vụ khách tham quan du lịch nhận tiền hỗ trợ của tỉnh năm 2015. 115
13-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định. 117
23,493,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner