"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 35
13-01-2015 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015. 43
13-01-2015 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. 92
19-01-2015 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc sáp nhập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. 102
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2015 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 104
15-01-2015 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. 112
19-01-2015 Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch huy động vốn đầu tư và cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 116
19-01-2015 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục cho vay đầu tư năm 2015 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 118
23,658,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner