"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2015 Ngày 10 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 04
22-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh. 15
22-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 17
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với đá granite các loại. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2015 Quyết định số 149/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
02-02-2015 Quyết định số 346/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định. 48
26-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 59
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2014 Quyết định số 4494/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015. 62
19-01-2015 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 75
20-01-2015 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa xác nhận dự phòng thiên tai năm 2014 của tỉnh đã xuất hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hại lũ lụt, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. 78
20-01-2015 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. 80
23-01-2015 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. 82
27-01-2015 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ I - năm 2015 tỉnh Bình Định. 86
27-01-2015 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2014. 92
30-01-2015 Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho ngành Nông nghiệp. 115
02-02-2015 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định năm 2015. 118
23,484,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner