"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2015 Ngày 28 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2015 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. 13
05-02-2015 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
06-02-2015 Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn II (2015 - 2016) và các năm tiếp theo. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2015 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 46
02-02-2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định. 58
02-02-2015 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 70
02-02-2015 Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 24 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 76
02-02-2015 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị doanh nhân Đất Võ. 82
03-02-2015 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015. 84
05-02-2015 Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. 88
05-02-2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính". 90
06-02-2015 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định. 97
06-02-2015 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình: Tổ hợp "Không gian khoa học". 113
11-02-2015 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác du lịch Bình Định năm 2015. 115
23,484,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner